MITY O PRZEMOCY

Email Drukuj PDF

MITY O PRZEMOCY

Przysłowia i porzekadła, że "jak się baby nie bije, to jej wątroba gnije",czy stereotypy: "brudy należy prać we własnym domu" utrudniają prawidłowe reagowanie na wszelkie akty brutalności i okrucieństwa wobec bliskich. Świadków przemocy przekonują o tym, by nie ingerować w domowe bicie i awantury. Ofiary przemocy przestają zwracać się o pomoc. Sprawcy utwierdzają się w poczuciu bezkarności. Zatem obalmy mity.

MIT I

Przemoc w rodzinie, to prywatna sprawa. Nikt nie powinien się wtrącać.

NIEPRAWDA!

Przemoc, bicie, krzywdzenie jest w myśl Kodeksu Karnego (art.209) jest przestępstwem i podlega karze. To, że ofiara i sprawca przemocy są rodziną, nie daje prawa do stosowania przemocy i nie zwalnia z odpowiedzialności karnej.

Na przemoc ma prawo reagować każdy - nie tylko członek rodziny, lekarz, nauczyciel, pracownik socjalny, ale również sąsiad, do którego docierają odgłosy awantury.

Przemoc domowa dotyczy wszystkich członków rodziny. Naprawdę, nie ma innej drogi jej zatrzymania, jak ujawnienie. Przemoc domowa nie może pozostać tajemnicą.

MIT II

Przemoc dotyczy tylko rodzin z marginesu społecznego.

NIEPRAWDA!

Przemoc domowa występuje niezależnie od statusu społecznego, poziomu wykształcenia, czy sytuacji materialnej. Jej sprawcą i ofiarą może być tak kobieta jak i mężczyzna. Przemoc jest zjawiskiem "bardzo demokratycznym.

MIT III

Gdyby ofiara cierpiała, to odeszłaby od sprawcy.

NIEPRAWDA!

Ofiary przemocy domowej żyją w rodzinie. Uwikłane są materialnie, mieszkaniowo. Wpływ na wspólne życie mają poglądy odnośnie małżeństwa. Ofiary poddawane są presji bliskich, opinii publicznej, wstydu i kontroli oraz władzy sprawcy przemocy.

MIT IV

O przemocy mówimy wtedy, gdy widać jej ślady na ciele ofiary.

NIEPRAWDA!

Sprawca przemocy nie zawsze zostawia widoczne na ciele siniaki, zadrapania. Ślady mogą pozostać "na duszy" ofiary. Poniżanie, obelgi, groźby, straszenie, czy zmuszanie do określonych zachowań, to też przemoc.

MIT V

Jeśli ktoś jest bity, to na to sobie zasłużył.

NIEPRAWDA!

Bardzo często ofiara obwiniana jest za stosowanie przemocy. Sprawca często mówi, że najpierw prosił, tłumaczył, ale jak to nie odnosiło efektów, to musiał użyć siły. To przekonanie często przejmuje ofiara (może odezwałam się, a on chciał spokoju, nie posprzątałam na czas).

Nikt nie zasługuje na bicie i maltretowanie, bez względu na to, co powiedział,  czy zrobił. Nikt nie ma prawa bić i poniżać innych, czy się nad nimi znęcać. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZEMOC ZAWSZE PONOSI SPRAWCA PRZEMOCY!!!

MIT VI

Ofiary  przemocy akceptują przemoc.

Ofiary przemocy bronią się, ale często jest to obrona mało skuteczna. Ofiary próbują stosować często nieracjonalne i nieskuteczne strategie obronne, bo mają zbyt małą wiedzę o zjawisku przemocy. Ofiary tkwiące w przemocy są w stanie wiele znieść, bo sprawcą jest bliska osoba, którą kochają.

MIT VII

To był jednorazowy incydent. On się nie powtórzy.

NIEPRAWDA!

Przemoc rzadko jest jednorazowym incydentem. Do jej wystąpienia jest dobry każdy pretekst - absurdalne wymagania i oczekiwania - bo większość sprawców planuje swoje działania. PRZEMOC SIĘ POWTARZA!!! Policja, czy inne służby społeczne zawiadamiane są przeważnie w ekstremalnej sytuacji, podczas gdy przemoc ma już długą historię.

MIT VIII

Przyczyną przemocy jest alkohol.

NIEPRAWDA!

Wielu aktom przemocy towarzyszy alkohol. Nietrzeźwość sprawcy nie usprawiedliwia przemocy i nie zwalnia od odpowiedzialności za nią. Alkohol na pewno ułatwia stosowanie przemocy i jest "wyzwalaczem". Nigdy nie ma gwarancji, że sprawca, gdy przestanie pić alkohol, zaniecha przemocy.

MIT IX

Gwałt w małżeństwie nie istnieje.

33% gwałtów dokonywanych jest w domu. 20% dokonywana jest przez kochanków kobiet. Wielu z tych gwałtów kobiety nie zgłaszają. Pamiętać należy o tym, że akt ślubu nie odbiera prawa do decyzji dotyczących sfery życia intymnego. W myśl art. 168 kk. sprawcą gwałtu może być małżonek.

MIT X

Osoby używające przemocy są chore psychicznie.

Brak jest bezpośredniego związku między chorobą psychiczną a przemocą. Przemoc to demonstracja siły, chęć przejęcia całkowitej kontroli i władzy nad drugą osobą. Sprawcy przemocy w większości przypadków to zdrowe psychicznie osoby.


Poprawiony: poniedziałek, 01 października 2012 11:55