Jak zadbać o siebie

piątek, 16 września 2011 11:32 Daniel Laskowski
Drukuj

JAK ZADBAĆ O SIEBIE,
ŻYJĄC Z PARTNEREM NADUŻYWAJĄCYM ALKOHOLU ?

Żyjąc w długotrwałym stresie spowodowanym piciem osoby bliskiej i ciągłe koncentrowanie się na szukaniu sposobów ograniczenia tego problemu jest określane jako współuzależnione
i prowadzi do poważnych konsekwencji zdrowotnych.

Osoba współuzależniona:

WAŻNE:

Współuzależnienie nie jest chorobą – jest to zespół nieprawidłowego przystosowania się do sytuacji problemowej, który często przez długie lata utrudnia zwrócenie się o pomoc.
Żony i matki (mężowie i ojcowie) osób nadużywających alkoholu próbują odnaleźć winę w sobie, a gdy wreszcie przyjdą do poradni leczenia uzależnień, na propozycję udziału w terapii często reagują zdziwieniem, bo „przecież, to nie ja piję”, „gdyby on przestał pić, to wszystko się ułoży
itp.
Udział w terapii współuzależnienia pomaga wyzwolić się z niszczącego sposobu funkcjonowania oraz istotnie zmienia sytuację w rodzinie.
Dlatego też wszystkie pułtuskie poradni leczenia uzależnień oferują bezpłatną terapię dla osób współuzależnionych. Pomagają również osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, dzieciom z rodzin alkoholowych oraz osobom z syndromem DDA Dorosłego Dziecka Alkoholika.
Wystarczy podjąć decyzję i przyjść – bez skierowania – do wybranej placówki.

Poprawiony: piątek, 16 września 2011 11:35