Witamy na stronie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pułtusku

ul. 13 Pułku Piechoty 1, 06-100 Pułtusk

tel. 23 692 04 04

 

GKRPA obsługuje osoby, które chcą zgłosić problem alkoholowy i uzyskać pomoc, jak również osoby uzależnione,
na dyżurach dwa razy w tygodniu.

Od 1 marca 2016r. dyżury odbywają się:

  • w poniedziałki w godz. 1400 – 1600
  • w środy w godz. 1600 1800

 

"Pomarańczowa Linia" - 801 140 068
udziela porad i konsultacji rodzicom, których dzieci sięgają po alkohol,
a także nauczycielom zainteresowanym poradami w tej sprawie

"Niebieska Linia" - 801 120 002
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie